Vuoden 2023 alkupuolella perustetun Suomen Vetylaakso ry:n hallitus on valinnut diplomi-insinööri Jami Holtarin yhdistyksen toimitusjohtajaksi. Etelä-Karjalan liiton elinvoimajohtajana toimiva ja monessa työ- ja luottamustehtävässä maakunnassa toiminut Holtari aloittaa työnsä 1.10.2023.

Suomen Vetylaakso ry:n hallituksen puheenjohtaja Markku Heinonen pitää Holtarin valintaa tärkeänä askeleena uuden yhdistyksen toiminnassa.

– Yhdistys haki johtoon henkilöä, jolla on vahva kokemus yritysverkostojen luotsaamisesta sekä edunvalvonnasta. Olen tehnyt Jamin kanssa pitkään töitä, ja hän on juuri oikea henkilö tähän tehtävään osaamisensa ja kokemuksensa ansiosta, Heinonen sanoo.

– Meidän tavoitteenamme on rakentaa Suomesta merkittävä uusiutuvan energian sekä siihen perustuvan vedyn ja jatkojalosteiden tuotannon keskittymä koko Euroopan mittakaavassa. Yhdistyksen hallitus on vakuuttunut, että Holtarin verkostot ja ratkaisukeskeinen työote vievät meitä juuri oikeaan suuntaan.

Itä- ja Kaakkois-Suomessa on vireillä useita suuria uusiutuvan energian investointeja, kuten St1:n metanoli- tai metaanilaitos Lappeenrannassa, Ren-Gasin vihreän vedyn laitokset Kotkassa ja Mikkelissä, P2X:n vety- ja metaanilaitos Joensuussa sekä Solvay Chemicalsin vihreän vedyn tuotantolaitos Kouvolassa.

Kotkassa ja Haminassa etenevät suuret akkumateriaalien tehdasinvestoinnit. Mikäli suunnitelmat toteutuvat, kyse on yhteensä yli miljardin euron investointisysäyksestä itäiseen Suomeen.

– Lisäksi alueella on käynnistymässä vuosien 2024–25 aikana 1–2 miljardin euron edestä investointeja aurinkovoimaan, Heinonen sanoo.

– Itä- ja Kaakkois-Suomessa on avautumassa huikeat mahdollisuudet ammentaa elinvoimaa vihreästä sähköistämisestä. Odotamme innolla hallituksen päätöksiä, miten esimerkiksi Itä-Suomen tuulivoimapotentiaali saadaan käyttöön ja tasapainoittamaan läntisen Suomen tuulivoimatuotannon vaihteluita. LUT-yliopistolta on piakkoin valmistumassa tästä aiheesta oma ”Itätuuli”-tutkimuksensa

Jami Holtari astuu uuteen pestiin täynnä uskoa tulevaan

Reilut kaksi vuotta Etelä-Karjalan liiton elinvoimajohtajan virassa toiminut Jami Holtari ottaa toimitusjohtajan työn vastaan innostuneena.

– Vetytalouden osalta on Suomessakin todella suuri momentum, jota ei voi olla hyödyntämättä. Olen innoissani saamastani luottamuksesta ja mahdollisuudesta lähteä rakentamaan vetylaaksoa Suomeen, sanoo Holtari.

– Olen kymmenen viime vuoden ajan ollut aktiivinen maakunnan kehittäjä ja tunnen hyvin yritys-, koulutus- ja viranomaismaailmat. Sielultani olen lobbari, joka haluaa katsoa nyt vahvemmin oman maakunnan rajojen yli teemassa, joka koskettaa koko maan elinvoimaa voimakkaasti.

Suomen Vetylaakso -yhdistyksen tavoitteena on rakentaa Suomesta merkittävä uusiutuvan energian ja siihen pohjautuvien jalosteiden tuottaja koko Euroopan mittakaavassa. Vedyn valmistuksessa on hyödynnettävissä teollisuuden bioperäisiä hiilidioksidipäästöjä, joita Itä-Kaakko-alueella on saatavilla runsaasti. Yhdistyksen yhtenä tehtävänä on innostaa metsä- ja muuta teollisuutta tarttumaan tähän erityiseen kaakkoisen Suomen vahvuuteen. Yhdistys toimii myös edunvalvojana niin alueellisesti kuin kansallisestikin.

Tärkeimmiksi tavoitteiksi alueella on tunnistettu tuulivoiman esteenä olevan tutkaongelman ratkaisun edistäminen sekä energia- ja vetytalousinvestointien edellyttämän kantaverkon vahvistaminen ja täydentäminen. Alueen kaupungit ja muut toimijat ovat kokeneet elinvoiman lisäämiseen tähtäävät yhteiset toimet tärkeinä ja ovat valmiita osaltaan laittamaan resurssejaan ja osaamistaan vetytalouden edistämistyöhön. Yhdistyksessä on tällä hetkellä 31 jäsentä, joista 18 on yrityksiä.