Mikä on Suomen Vetylaakso ry?

Vuoden 2023 alkupuolella perustetun Suomen Vetylaakso ry:n tavoitteena on uusiutuvan energiantuotannon ja vetytalouden edistäminen. Vetyalan verkoston rakentamisen idea on otettu innostuneesti vastaan Pohjois- ja Etelä-Karjalan sekä Kymenlaakson-Loviisan seudun kunnissa, yrityksissä ja kehitysyhtiöissä. Yhdistykseen on heti sen perustamisvaiheessa liittynyt 30 jäsentä, joista 17 on lähialueen yrityksiä.

Tavoitteenamme on edistää ja selkeyttää vihreän vedyn ja energian tuotantoa Suomessa. Toimimme edunvalvojana ja tiedottajana. Meillä on kontakteja ympäri Suomea, julkisen hallinnon sekä yritysmaailman puolesta.

Me olemme Suomen Vetylaakso – toimintamme kattaa siis koko Suomen, ei ainoastaan Itä-Suomea.

Strategiset tavoitteet

Kasvattaa verkostoamme. Mitä enemmän saamme jäseniä, sitä enemmän äänemme kuuluu. Olemmekin aktiivisesti etsimässä uusia jäseniä porukkaamme, ja jäsenillä on liittymisessä muitakin etuja kuin vihreän energian tuottamisen tukeminen. Meillä on olemassa valmiiksi verkosto ja jäsensivut, jossa jäsenet voivat keskustella keskenään ja pyrimme järjestämään jäsenille myöskin tapahtumia jossa he voivat verkostoitua kasvotusten.

Tutkimus, kehitys ja innovaatio ovat meidän kilpailuetumme. Olemme tiiviissä yhteistyössä LUT-yliopiston kanssa, ja saamme heiltä tuoreimmat tutkimustulokset ja asiantuntijoiden lausunnot.

Tavoitteenamme on, että saamme muodostettua klusterin, jossa alihankkijat ja toimittajat voivat toimia yhteistyössä toimimaan vetyteollisuuden investoinneissa.

Haasteet

Fingrid 400-800kV siirtolinjan suunnitelma.

Selvitystarpeiden määrittäminen, pohjatietona South East Finland Hydrogen Valley-raportti.

Tarvekartoitus yritysten TKI-odotuksista.​​​​​​​

Puolustusvoimien tutkakysymys itä-rajalla.