Suomen Vetylaakso Ry

Suomen Vetylaakso ry -yhdistyksen tarkoituksena on edistää uusiutuvan energian ja vetytalouden tuotantopotentiaalin taloudellisen hyödyntämisen edellytyksiä sekä niihin pohjautuvan liiketoiminnan kehittymistä Suomessa ja erityisesti Itä- ja Kaakkois-Suomessa. Yhdistykseen kuuluu teollisuusyrityksiä, energia-alan yrityksiä, vetytalouteen liittyviä teknologia- ja palvelualan yrityksiä, alueen kuntia sekä tutkimus- ja koulutuslaitoksia.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa yritystoimintaa harjoittava oikeuskelpoinen yhteisö sekä muu oikeuskelpoinen yhteisö ja luonnollinen henkilö, jolla on kiinnostusta uusiutuvan energian ja vetytalouden kehittämiseen. Jäsenet on jaettu yhteisötyypin ja koon mukaan eri jäsentyyppeihin. Lisäksi yhdistyksellä voi olla kannatusjäseniä.

Yhdistyksen kokouksissa varsinaisen jäsenen äänimäärä riippuu jäsenen jäsenmaksusta. Jäsenellä on käytettävissään 1 ääni jäsenmaksun kutakin alkavaa sataa euroa kohden. Kannatusjäsenellä on osallistumis- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksessa, mutta ei äänioikeutta.

Jäsenmaksut €/vuosi

 • Startup yritys: (lv. alle 100 000€, ikä alle 3 v) 200€
 • Mikroyritys: (lv. alle 2 000 00€) 500€
 • PK-yritys: (lv. alle 50 000 000€) 2000€
 • Suuryritys: (lv. 50 000 000€ tai enemmän) 5000€
 • Ministeriön alainen valtion tutkimuslaitos 5000€
 • Yhtiömuotoiset korkeakoulut ja oppilaitokset 5000€
 • Muut julkiset toimijat 5000€
 • Kunnat, kaupungit, kehitysyhtiöt (30 000 ja yli asukasta) 5000€
 • Kunnat, kaupungit, kehitysyhtiöt (10 000 – 30 000 asukasta) 3000€
 • Kunnat, kaupungit, kehitysyhtiöt (alle 10 000 asukasta) 1000€
 • Yhdistys tai säätiö 500€
 • Kannatusjäsen 1000€
 • Henkilöjäsen 50€

Jäsenhakemus