Kutsu Suomen Vetylaakso ry:n vuosikokoukseen

Suomen Vetylaakso ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään

Tiistaina 26.3.2024 alkaen klo 14.00

Ravintola Lasipalatsin Palmuhuoneessa, Mannerheimintie 22-24, Helsinki.

Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä; Teams -linkki  tässä.

Vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen 9§ määräämät asiat esityslistan mukaisesti.

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa (ja kaksi ääntenlaskijaa)
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Esitetään hallituksen vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajan lausunto
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
  7. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
  8. Valitaan hallituksen jäsenet
  9. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies
  10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Kokousmateriaalit Teamsin kokouskansiossa: Vuosikokous 2024.

Kokouksen jälkeen Gasgrid Finlandin vetylaaksojen kehityspäällikkö Heli Virkki kertoo yhtiön ajankohtaiset kuulumiset ja vastaa kysymyksiin. Kokouksen lopussa tarjolla päivällinen.

Yhdistyksen kokouksissa varsinaisen jäsenen äänimäärä riippuu jäsenen jäsenmaksusta. Jäsenellä on käytettävissään 1 ääni jäsenmaksun kutakin alkavaa sataa euroa kohden. Jäsenmaksu tulee olla maksettu ennen vuosikokousta.

Ilmoittautumiset mielellään 21.3.2024 mennessä osoitteeseen office@vetylaakso.fi äänimäärien vahvistamiseksi sekä tarjoilujen varmistamiseksi. Ilmoitathan samalla, osallistutko kokoukseen paikan päällä vai etäosallistujana sekä mahdolliset erityisruokavaliot.

Suomen Vetylaakso ry:n hallitus

Lappeenrannassa 11.3.2024